Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.

AS „Latvenergo” Enerģētikas muzeja krājumā glabājas ievērojamā Latvijas skaņu kinohroniku aizsācēja, kinooperatora un fotogrāfa Eduarda Krauca (1898.-1977.) stikla plašu fotonegatīvu kolekcija – tā ietver 1736 stikla plašu fotonegatīvus par Ķeguma spēkstacijas celtniecību. Kolekcija ataino Ziemeļeiropā un Baltijas reģionā unikālas inženiertehniskās būves – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu laika posmā no 1936.gada 8.septembra līdz 1940.gada 20.jūlijam. Ķeguma spēkstacijas celtniecības stikla plašu fotonegatīvu kolekcija ir līdz šim Eiropā vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija.

Ķeguma spēkstacijai ir izcila nozīme Latvijas valsts vēsturē tās pirmajā periodā (1918.-1940.), gan kā vērienīgākajai inženiertehniskajai būvei, gan kā valsts un tautas pašapziņas simbolam, kas ataino Latvijas speciālistu varēšanu sarežģītu tehnisko jautājumu risināšanā, kā arī spilgtam piemēram starptautiskajai sadarbībai. Ķeguma spēkstacija ir Latvijas vienotas energosistēmas un Latvenergo koncerna izveides sākums, kā arī sākums straujai tautsaimniecības attīstībai, Latvijas novadu elektrificēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa nodrošināšanai. Ķeguma spēkstacija ir Latvijas vēstures 20.gadsimta zīme un vērtība gan industriālā, gan sabiedrības sociālajā un labklājības jomā.

Dokumentārā mantojuma nozīmes pamatojums

Kolekcija ir unikāla un neaizstājama gan kā vēsturiskā notikuma- Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitas hronoloģisks atainojums, gan kā 20.gadsimta fotogrāfa E.Krauca profesionālās darbības izcils piemērs. Autora profesionalitāte nodrošinājusi tēmas izvērsumu, saturam atbilstošas kompozīciju formas izvēli un konsekventu komunikācijas stila lietojumu. Ķeguma spēkstacijas būvniecības fotofiksācijas ir nozīmīgs 20.gadsimta dokuments gan attēlotā fakta, gan laikmeta aspektā.

Dokumentārā mantojuma saglabāšana un atpazīstamība

Viens no Latvenergo koncerna korporatīvās sociālās atbildības virzieniem ir dokumentārā un industriālā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un pieejamības veicināšana, veidojot izpratni par Latvijas vēsturisko pieredzi un atmiņu, tādējādi sekmējot nacionālās pašapziņas pilnveidi.

AS „Latvenergo” Enerģētikas muzejā, Rīgā, Andrejostas ielā 8 E.Krauca stikla plašu fotonegatīvu kolekcijai- Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita, ir nodrošināti atbilstoši drošības un glabāšanas apstākļi. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja redzēt E.Krauca kolekcijas fotogrāfijas, digitālos attēlus un fotogrāfiju albumus par Ķeguma spēkstacijas celtniecību. Plānots veidot multivizuālu kolekcijas fotoattēlu stāstījumu par Ķeguma spēkstacijas būvgaitu caur E.Krauca fotoobjektīvu. Tiks organizētas izstādes, muzejpedagoģiskās programmas, akcijas, pasākumi un citas publiskas aktivitātes, lai veicinātu kolekcijas atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Kolekcijas popularizēšanas nolūkā plānots sadarboties ar nozares muzejiem, industriālā mantojuma institūcijām Latvijā un Baltijas reģionā. Tiks veikta kolekcijas izpēte, kā arī Ķeguma spēkstacijas unikālo tehnisko risinājumu, un E.Krauca personības un radošā mantojuma izpēte, komunicējot pētījumu rezultātus elektroniskajos un drukātajos medijos.

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu