Logo

Starptautiskais reģistrs

Lai veicinātu dokumentārā mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, daudzpusīgu izzināšanu un novērtējumu, 1995. gadā programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības. Kopš 1997.gada reģistrā ir iekļautas 193 dokumentārā mantojuma vienības no visas pasaules, piemēram, režisora Friča Langa (Fritz Lang) kinofilmas „Metropole” (1927) negatīvs, King dinastijas Jangšī Lei arhīvi no 18. gadsimta sākuma līdz 20. gadsimta sākumam Ķīnā, Krievijas 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma plakātu kolekcija, feniķiešu alfabēta paraugi Libānā u.c.

Programmas „Pasaules atmiņas” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā tika iekļauts Dainu skapis , īpaši izceļot tā unikālo saturu un tā saikni ar vēl joprojām dzīvajām nemateriālā kultūras mantojuma tradīcijām Latvijā. Dokumentārā mantojuma liecību piederība „Pasaules atmiņas” starptautiskajam reģistram nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību; tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība mantojumu saglabāt un darīt pieejamu. 2006. gadā tika izveidota Dainu skapja virtuālā versija http://www.dainuskapis.lv/, padarot šo mantojumu apskatāmu un izmantojamu visā pasaulē.

2009. gada jūlijā programmas „Pasaules atmiņas” Starptautiskā ekspertu komiteja pieņēma lēmumu „Pasaules atmiņas” starptautiskajā reģistrā iekļaut Baltijas valstu kopīgi nominētu dokumentārā mantojuma kopumu „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” . Baltijas ceļa dokumentārā mantojuma atpazīstamībai izveidota trīs Baltijas valstu informatīva mājas lapa http://www.balticway.net/, kā arī publicēti informatīvi materiāli igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, franču un krievu valodās. 

Vairāk par programmas „Pasaules atmiņa” starptautisko reģistru skatiet UNESCO Interneta vietnes http://www.unesco.org/ sadaļā „Communication and Information”/ „Memory of the World”.