Nomināciju iesniegšana


Nomināciju iesniegšana UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā notiek reizi četros gados (sākot no 2009. gada) saskaņā ar „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālā reģistra vispārējām vadlīnijām

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra vispārējās vadlīnijas.doc

 Pieteikuma veidlapa nominācijai .doc

Nominācijas iesniedzējs vienā nomināciju iesniegšanas ciklā var pieteikt vienu nomināciju. Reģistram var nominēt vienīgi dokumentu oriģinālus, kas ir precīzi identificējami, autentiski, ar nozīmīgu ietekmi Latvijas un pasaules vēsturē, kā arī atbilst vienam vai vairākiem no kritērijiem: laiks, vieta, cilvēki, tēma, forma un stils. Nominācijas izvērtējumā tiek ņemts vērā nominētā dokumentārā mantojuma retums, integritāte, draudi saglabāšanai.

Dokumentārā mantojuma iekļaušana UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā ir priekšnosacījums Latvijas nominācijas tālākai izvirzīšanai „Pasaules atmiņas” starptautiskajam reģistram.


 

<< Uz augšu  < Atpakaļ uz iepriekšējo lapu